Inteligencja emocjonalna (IE) vs. IQ

Inteligencja Emocjonalna

 

Obecnie inteligencja emocjonalna jest tematem cieszącym się niezwykłą popularnością, lecz dla wielu osób nie jest do końca jasne, co się za tym pojęciem kryje. Naturalnie pojawia się pytanie: Jaki jest mój poziom inteligencji emocjonalnej? Otóż posiada ją każdy, lecz stopień jej nasilenia jest zróżnicowany. Dzisiejszy świat, który coraz bardziej pędzi, rzadko kiedy pozwala sobie na emocje, są one raczej przeszkodą. Uczucia to jednak integralna część ludzkiej natury, możemy więc nad nimi pracować, rozwijać je czy poprawiać. Celem każdego człowieka powinno być rozpoznawanie, kontrolowanie i skuteczne stosowanie własnych emocji w każdej dziedzinie życia. Dlatego też od ponad 20 lat prowadzi się badania nad inteligencją emocjonalną, a ich wyniki mają ogromne znaczenie dla nauki i życia człowieka. Jak się okazuje nie tylko, gdyż coraz częściej pracodawcy poszukują pracowników z dobrze wykształconą inteligencją emocjonalną, umiejętnością tworzenia więzi międzyludzkich, empatycznością, czy komunikacyjnością.

Zdolność rozpoznawania oraz nazywania emocji własnych jak i emocji innych ludzi.

Inteligencja emocjonalna to zdolność właściwego rozpoznawania oraz nazywania emocji własnych jak i emocji innych ludzi. Umiejętność diagnozy emocjonalnej jest wyjątkowo ważna w codziennym życiu społecznym, ponieważ to właśnie emocje stanowią najważniejszy składnik osobowości nas samych, mają wpływ na to jacy jesteśmy oraz jak postrzegają nas inne osoby.

Emocje wywołują w nas różnego rodzaju bodźce, które docierają do nas z otoczenia.

Zależność ta jest wyjątkowo dobrze widoczna wśród społeczeństwa. Biorąc pod uwagę aktualną kondycję współczesnego człowieka, można wyciągnąć wnioski, iż to właśnie emocje są niezwykle potężną siłą, która kształtuje samopoczucie i dobrostan człowieka. Z tego względu ich rozumienie jest tak bardzo ważne, aby osiągnąć założone cele, odnieść zawodowy, jak i osobisty sukces, a przede wszystkim cieszyć się zdrowiem duszy i ciała. Ryzykując nadmierne uproszczenie można powiedzieć, gdy życie dostarcza nam cytryn, inteligencja emocjonalna pomoże nam zrobić z nich lemoniadę.

Inteligencja emocjonalna niesie ze sobą bardzo wiele umiejętności jak i darów, które możemy wykorzystać w naszym codziennym życiu, między innymi takie, które sprawią, iż nasz świat wewnętrzny stanie się bardziej dynamiczny a zarazem pomogą nam określić reakcje na świat zewnętrzny.

Inteligencja emocjonalna jest nabywana podczas procesów społecznego uczenia się,

a potem kształtowana przez całe nasze dorosłe życie. Oznacza to, że w przeciwieństwie do samej inteligencji ogólnej, która jest w nas „zaprogramowana” genetycznie, inteligencji emocjonalnej można się nauczyć, można ją kształtować, a przede wszystkim można ją udoskonalać i rozwijać.

Inteligencja emocjonalna jest niezwykle cenną umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, stanowi bowiem wyjątkowo skutecznie narzędzie w walce z lękiem, stresem, strachem czy innymi destrukcyjnymi uczuciami.

Wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna ułatwia nam akceptację samych siebie jak i innych ludzi.

IE to  zbiór pewnych zdolności takich jak:

– wytrwałość w dążeniu do celu pomimo przeszkód,

-(auto)motywacja,

– panowanie nad popędami, 

– regulowanie nastroju,

– niepopadanie w czarnowidztwo,

– niepoddawanie się zmartwieniom i smutkom ograniczającym racjonalne myślenie,

– empatia,

– optymizm.

…wysoki iloraz inteligencji niewystarczający, aby wieść satysfakcjonujące i szczęśliwe życie…

Okazuje się, że wysoki iloraz inteligencji (mierzony w skali IQ) jest niewystarczający, aby wieść satysfakcjonujące i szczęśliwe życie, osiągać zamierzone cele, cieszyć się szacunkiem i uznaniem. Niezbędna jest inteligencja emocjonalna. Bardzo często osoby z wysokim ilorazem inteligencji (często powyżej 150 punktów) lecz z niskim ilorazem inteligencji emocjonalnej, zajmują mało znaczące stanowiska, jak i pozycje społeczne, wobec osób które wyróżniają się inteligencją emocjonalną, jednak posiadają niższy poziom inteligencji ogólnej. Jest to wyraźnie podkreślone, iż osoby sprawne emocjonalnie posiadają dużą przewagę nad innymi osobami w każdej dziedzinie życia. Zaczynając od romansów i związków, poprzez karierę i zadowolenie z życia, kończąc na prestiżu i władzy.

Osoby u których rozwinęła się inteligencja emocjonalna często są bardziej zadowolone z życia, osiągają lepsze efekty w działaniu, ponieważ przyswoili sobie nawyki umysłowe, które podnoszą ich operatywność i wydajność. Natomiast osoby, które nie są w stanie zapanować nad swoimi emocjami stale toczą walki wewnętrzne, tam brak kontroli w dużym stopniu ogranicza zdolność logicznego myślenia i koncentracji. Osoby mające niski poziom inteligencji emocjonalnej, zazwyczaj mają „słomiany zapał” i mają problemy z wykonywaniem powierzonych zadań do końca.

 

Zasubskrybuj mój blog i obserwuj w

YouTube

Tutaj moja tajna Grupa 

Mój FanPage

Obserwuj mnie na Instagram

 

Z miłością i wdzięcznością Aga:*

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *